• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie w ANS w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kosmetologia, studia I stopnia kończące się tytułem licencjata, stacjonarne

Szczegóły
Kod SL-KOS
Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny
Kierunek studiów Kosmetologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Nauk Stosowanych
w Elblągu
Instytut Politechniczny
Al. Grunwaldzka 137
82-300 Elbląg
Adres WWW https://ans-elblag.pl
Wymagany dokument
 • Matura
  Zadaj pytanie
Tura 4 (15.09.2023 15:00 – 16.10.2023 15:00)

(pokaż minione tury)

 KIERUNEK: KOSMETOLOGIA

 Studia licencjackie, trwają 3 lata

 

ATUTY STUDIÓW:

Kosmetologia to praktyczny  kierunek studiów kształcący specjalistów w  jednej z najdynamiczniej rozwijających się branży – branży Beauty. Absolwent zdobędzie wiedzę teoretyczną w zakresie kosmetologii i pokrewnych nauk medycznych oraz umiejętności praktyczne, w tym umiejętność współpracy z lekarzami specjalistami z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej, podejmowania inicjatyw z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki zdrowej skóry oraz prowadzenia doradztwa w zakresie pielęgnacji i upiększania ciała. Jest świadomy roli kosmetologii w systemie ochrony zdrowia, a wiedza oraz umiejętności z zakresu prawa i ekonomii zdobyte w toku studiów pozwolą na samodzielne prowadzenie gabinetu kosmetologicznego i odnowy biologicznej.

Moduły przedmiotów jakie oferowane są w czasie studiów to między innymi: kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca, wizaż i stylizacja, dermatologia, chemia kosmetyczna, farmakologia, fizjoterapia, czy masaż.

Możliwość odbycia praktyk zawodowych w renomowanych
prestiżowych gabinetach kosmetologicznych i placówkach ze strefą SPA &WELLNESS

Możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach międzynarodowej wymiany studentów (program Erasmus+).  

PRACA DLA CIEBIE

Absolwenci kierunku Kosmetologia będą mogli znaleźć zatrudnienie w:

 • gabinetach i salonach kosmetycznych,
 • ośrodkach odnowy biologicznej,
 • centrach Spa & Wellness,
 • gabinetach medycyny estetycznej przy ścisłej współpracy z lekarzem,
 • klinikach przy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry,
 • laboratoriach firm farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • firmach kosmetycznych (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości),
 • ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych,
 • organizacjach zajmujących się promocją zdrowia i urody,
 • sieciach dystrybucji kosmetyków jako konsultant i dorada klienta,
 • przedstawiciel handlowy producentów kosmetyków i środków oraz sprzętu kosmetycznego. 

1.     Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest, uzyskany przez kandydata wskaźnik rekrutacyjny "W". Wzór do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego podany poniżej dla poszczególnych kierunków. Punkty obliczane są automatycznie po wypełnieniu elektronicznego podania.

2.     Wzory obliczania wskaźnika rekrutacyjnego.

a) W instytucie Ekonomicznym, Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego oraz Instytucie Politechnicznym

W = 2 x P1 + 0,25 x P2 + 0,25 x P3
b) W Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W = 0,85 x P1 + 0,15 x P2 

gdzie P1, P2, P3 - to punkty za przedmioty wyszczególnione w tabeli I. 

3.     Punkty: P1, P2, P3 – są wyznaczone według następujących zasad:

a) w przypadku nowej matury w uczelnianym wskaźniku rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,

sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),

podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

b) w przypadku starej matury oceny z egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty według zasad podanych w tab.II. Jeżeli kandydat zdawał egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to przyjmuje się wyższą z ocen.

W przypadku gdy kandydat był zwolniony z egzaminu maturalnego z języka obcego, na podstawie certyfikatu, a przedmiot jest uwzględniany we wzorze (1) albo (2) – liczba punktów odpowiada ocenie celującej.

Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, nie uzyskują punktów z tego przedmiotu.  

Tabela II. Zasady przeliczania oceny tradycyjnej na punkty w przypadku starej matury.

Ocena tradycyjna

Liczba punktów

dopuszczająca

40

dostateczna

75

dobra

100

bardzo dobra

125

celująca

150

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci posiadający Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach jak kandydaci z nową maturą. Wyniki Matury Międzynarodowej przeliczane są zgodnie z Tabelą III.

Tabela III. Zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty

Liczba punktów uzyskanych 
na maturze IB 

(poziom SL-podstawowy 
lub HL-rozszerzony)

Punkty uwzględniane 
we wskaźniku 
rekrutacyjnym "W"

7

100

6

86

5

71

4

57

3

43

2

29

1

14